Ordning (snöröjning) på framsidan

Gården på framsidan av huset, dvs portarna A-H, beräknas som Stockholms allmänna gator. Skottning, sand, salt, parkering, och underhåll görs av Stockholm stad (även träd, och buskar längs fasaden). Gällande brister och underhåll uppmanas alla boenden att ta kontakt med Stockholms stad att ”klaga” eller begära åtgärder. Föreningen har inget ansvar eller kontroll på det.