Att tänka på vid renovering eller ombyggnation

Om du vill bygga om din bostadsrättslägenhet är det viktigt att du följer föreningens regler för detta. Dessa anges nedan. Är du osäker, ta kontakt med föreningens tekniske förvaltare.

Brf Smedjan 11:s process för renoveringar och ombyggnationer är:

1 – Bostadsrättsinnehavaren köper en tjänst av CEMI, vår fastighetsförvaltare, där CEMI bedömmer renoveringsplanerna. Inför detta behövs tekniskt underlag (ritningar eller skisser)

2 – CEMI tar upp frågan med Styrelsen för godkännande med kommentarer grundade på den tekniska bedömningen.

3 – Vid avklarad renoveringen, bekostar Styrelsen en besiktning utförd av CEMI.

4 – Byggavfall ska forslas bort inom en vecka.

5 – Hisskorgskydd finns i tvättstugan port D och ska användas

OBS att allt arbete som utförs ska vara fackmannamässigt.