Den gemensamma innegården

Våren 2020 startades Trädgårdsgruppen upp efter en tid i dvala. Nu fortsätter arbetet med att förbättra och snygga till innegården.

Gräset klipps av en Robotgräsklippare (den är ofarlig, och stannar eller byter riktning om den ser hinder / att man ligger på gräsmattan, eller ett barn leker).

För att gräsklipparen ska kunna ta sig överallt ställ tillbaka stolarna på borden efter användning eller ställ stolarna utanför gräsmattan.

Grillplatsen

Alla är välkomna att använda grillplatsen och grillen. Kom ihåg att göra rent grill och bänk efter dig. Det finns en plåthink och en spade som ni kan hälla använd kol i, under grillen. Grillplatsen bokar du på listan i A-porten.

Rastning av hundar

Innegården ska kunna användas av de boende och gräsmattan ska hållas ren. Därför ber vi att hundägare rastar sina hundar på annan plats än på innegården.

Kontakt med Trädgårdsgruppen

Om du vill anmäla ditt intresse för att vara en del av trädgårdsgruppen eller har tankar och idéer är du varmt välkommen att höra av dig:

Styrelsen

brfsmedjan11@gmail.com