Den gemensamma innegården

Våren 2020 startades Trädgårdsgruppen upp efter en tid i dvala. Nu fortsätter arbetet med att förbättra och snygga till innegården.

Gräset kommer att klippas vid behov. Vi kommer löpande att se över rabatter och planteringar för att skapa en trevlig miljö för medlemmarna i föreningen.

Grillplatsen

Alla är välkomna att använda grillplatsen och grillen. Kom ihåg att göra rent grill och bänk efter dig. Det finns en plåthink och en spade som ni kan hälla använd kol i, under grillen. Grillplatsen bokar du på listan i A-porten.

Rastning av hundar

Innegården ska kunna användas av de boende och gräsmattan ska hållas ren. Därför ber vi att hundägare rastar sina hundar på annan plats än på innegården.

Kontakt med Trädgårdsgruppen

Om du vill anmäla ditt intresse för att vara en del av trädgårdsgruppen eller har tankar och idéer är du varmt välkommen att höra av dig:

Fredrik Gröntoft (fredrik.grontoft@gmail.com)