Har du inte fått din avi, kontakta den ekonomiske förvaltaren.

Kontaktadress finner du via menyvalet ”Kontakt/Felanmälan”.

Det är viktigt att betala i tid, obetalda hyror och avgifter går vidare till inkasso.