Nordvästra Vasastan

Området vi bor i kallas nordvästra Vasastan och avgränsas av Norrtullsgatan i öster, Norra stationsgatan i Norr, Gävlegatan och S:t Eriksgatan i väster, samt Odengatan i söder. Församlingarna S:t Matteus och Gustav Vasa skildes 1906 ut från den tidigare Adolf Fredriks församling och S:t Matteus kyrka stod färdigbyggd 1903.

Större delen av byggnaderna i kvarteren mellan Vanadisvägen och Karlbergsvägen uppfördes också under åren 1900-10. Innan dess utgjordes området till största delen av lantegendomar och därför finns det egentligen bara två byggnader från äldre perioder kvar inom området. Den ena är det s.k. Borgerskapets enkehus på Norrtullsgatan 45, från 1877-79, och den andra de undre våningarna på fastigheten Norrtullsgatan 21-23, som är från 1858.

Kvarteren norr om Vanadisvägen började byggas årtiondet efter Matteuskyrkans tillkomst. De mellan Norrtullsgatan och Dalagatan byggdes i huvudsak under åren 1910-19 och de följande kvarteren (norr- och västerut) under de följande två årtiondena. Även om några få stora praktlägenheter upfördes (t. ex. i husen på Odengatan 90, 100 och 102, Karlbergsvägen 16 samt Norrtullsgatan 39/Frejgatan 32) riktades bebyggelsen främst mot den nedre medel- och arbetarklassens behov. Detta innebar att husen hade högst tre- (men ofta två- eller en-) rumslägenheter och att badrum förlades på vinden eller gården för gemensam användning. Icke desto mindre utgjorde dessa hus en klar förbättring i förhållande till den typ av boende som arbetarklassen tidigare varit hänvisad till t. ex. på Södermalm och i Sibirien (öster om Sveavägen) och det var aldrig några problem att hitta hyresgäster. Anledningen till att dessa nya bostadstyper började byggas var att de styrande upprördes över bostadsbristen som skapat ett utbrett system av inneboende inom arbetarklassen. Ofta bodde familjen som hade lägenheten i köket och hyrde ut sängplatser till män och kvinnor som varken var gifta eller släkt med varandra. Detta ansågs givetvis vara moraliskt förkastligt vilket var en starkt bidragande anledning till satsningen på dessa nya billigare bostäder. Kvarteret längst norrut på Upplandsgatan utgjorde en del av dåtidens experimentbyggande.

I Stockholm rådde vid den här tiden, som sagt, en påtaglig bostadsbrist. Invånarantalet i S:t Matteus församling ökade också dramatiskt under de här åren. År 1905 bodde ca 20.000 i församlingen och 1930 hade befolkningen ökat till 57.000. S:t Matteus var då Sverigens största församling och i hela Vasastaden bodde vid den här tiden över 100.000 människor. Idag bor det 25.000 människor i S:t Matteus församling. På den här tiden räknades man som trångbodd om det bodde mer än två personer i varje rum, medräknat köken där sovplatser bereddes nattetid. Trångboddheten i Vasastaden låg enligt den normen på 50% vid sekelskiftet och ännu 1930 på över 15%.

Smedjan 11

Huset uppfördes enligt Stadsmuseums register 1916 men enligt informationsplaketten brevid A-porten pågick byggnationen mellan åren 1913-17. Såväl arkitekt som byggmästare är okända men byggherre var Stockholms Stads Fastighetskontors Husbyggnadsavdelning. Då huset stod färdigt fanns det 45 stycken lägenheter med 1 rum och kök. De övriga var antingen med 2 rum och kök eller enkelrum.

År 1936 utrustades huset med centralvärme och 1964 tillkom badrum i lägenheterna samt hissar. Stambyten och en omfattande renovering genomfördes 1967-68 och efter en brandrestaurering 1988 byggdes vinden i H och en bit av G om till lägenheter. Det totala antalet bostadslägenheter är för närvarande 175 stycken och lokalerna är tre.

År 1998 bildades Bostadsrättsföreningen Smedjan 11. Detta efter att politikerna i Stockholms Stadshus beslutat att sälja allmännyttan. En stor del av de boende tyckte om allmännyttan men i valet mellan att få en privatvärd eller gemensamt äga fastigheten med de övriga medboende valde man det senare. Många andra såg bostadsrätten som en möjlighet att själv kunna påverka sitt eget boende medan några såg det som en god ekonomisk investering. Oavsett skäl så valde ca 85% att köpa och den 27 april 2001 övergick ägandet av tomträtten till fastigheten Smedjan 11 på Dalagatan 86 från det kommunala bostadsföretaget Familjebostäder till Bostadsrättsföreningen Smedjan 11.