Brf Smedjan 11 reviderade stadgarna vid ordinarie årsstämma maj 2020 efter beslut på två av varandra efterföljande stämmor. Stadgarna som är Fastighetsägarnas standard-stadgar hittar du här:

Stadgar Brf Smedjan 11 (200519)