Bostadsrättshavaren respektive hyresgästen förbinder sig:

  • Att ställa tillbaka trädgårdsmöblerna efter användning (stolarna ska läggas på bordet så att Robotgräsklipparen kan arbeta och klippa gräset under bordet.)
  • Att inte spela musik eller liknande så att störningar uppkommer för boende mellan 22.00 och 07.00 vardagar samt 23.00 och 09.00 helger.
  • Att inte spika eller borra i väggar eller dylikt mellan 22.00 och 07.00 vardagar samt 22.00 och 09.00 helger. Större arbeten ska förläggas dagtid.
  • Att, för brandsäkerhetens skull och av utrymningsskäl, inte placera föremål i entré, trapphus, eller källargångar.
  • Att ha tillsyn över eventuella husdjur så dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud.
  • Att inte utan särskilt tillstånd från styrelsen sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.
  • Att inte grilla eller röka på allmänna balkonger.
  • Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen, såsom: trapphus, hiss, tvättstuga, källare, balkonger och vind.
  • Att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador på andra personer eller deras egendom.
  • Att i görligaste mån slänga sopor samt uträtta ärenden i vinds- eller källarförråd under dagtid eftersom luckor och dörrar slamrar. Av samma anledning ska tvättstugetiderna respekteras.