Grovsopor

Brf Smedjan 11 har inget grovsoprum. Att slänga grovsopor i soprummet är strängt förbjudet! I soprummet får endast hushållssopor slängas. Tänk också på att det på andra sidan gatan finns en återvinningsstation där du kan återvinna kartonger, plast, metall och glas mm. Att återvinna är bra både för miljön och föreningens ekonomi, då våra kostnader för hämtning av hushållssopor minskar.

Du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst måste själv ta hand om dina grovsopor och transportera dessa till någon av Stockholms återvinningscentraler. Återvinningscentraler finns på 6 olika ställen i Stockholm och de håller öppet alla dagar i veckan. Du kan även lämna farligt avfall på den mobila miljöstationen som kommer till kvarteret några gånger per år (http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/)

Om du köper nya vitvaror eller möbler, betala några kronor extra för att få varorna hemkörda och att de samtidigt transporterar bort de gamla.

Avlopp

Golvavlopp

Förebyggande: Köp en liten sil som fångar upp hår m.m. vid avloppet i badkaret.

Rensa golvbrunnen för att ta bort hår och smuts, med fingrarna eller med sugpropp.

Vask och handfat

Förebyggande: Släng inte kaffesump, äggvita eller olja där. Släng det hellre i toaletten, som har grövre avloppsrör.

Spola rikligt med hett vatten. Använd inte kaustiksoda eftersom det kan fräta sönder plaströr och gummipackningar. Använd sugpropp. Ställ en hink under vattenlåset, skruva isär det och ta bort stoppet. Använd inte verktyg för att skruva isär eller ihop plastvattenlås. Byt till nytt vattenlås av plast, de gamla av gjutjärn kan ha slammat igen.

Kranar

Droppande kranar slösar med vatten. Ett tecken på att du behöver byta packning är ckså att det tjuter i rören när du spolar vatten. Stäng av huvudkranen till vattnet innan du byter! Om du har bytt packning men kranen fortsätter att droppa kan du behöva byta hela kranen.

Fönster och ventilation

Kolla ventilerna ovanför fönstren, de ska vara helt uppställda, riktade från varandra för att inte skapa drag från fönstren. Om det ändå drar från fönstren kan man sätta in självhäftande gummilister. Det är bostadsrättshavarens eget ansvar, men hyresgäster kan kontakta den tekniske förvaltaren.

Installation av köksfläkt

Tänk på att köpa en kolfilterfläkt ifall du vill installera köksfläkt. Eftersom huset har självdragsventilation måste det vara just kolfilterfläkt. Inga fläktar får anslutas till självdragssystemet. Annars leds oset ut i huset, försämrar ventilationen och skapar brandfara.

Värme och element

Tänk på att möbler placerade framför element hindrar värmespridningen i rummet. Om en gardin hänger för termostaten kan den uppfatta det som om rummet är varmare än det är, se till att gardinerna hänger ordentligt åt sidan!

Hur luftas element?

För att lufta elementet behöver du en särskild elementnyckel som finns att köpa i varuhus och hos järnhandlare.

1. Håll en burk under luftningsventilen och öppna ventilen högst ett varv.
2. Stäng ventilen ordentligt då vatten börjar rinna ner i burken.
Lufttrycket kan vara så högt att vatten sprutar när ventilen öppnas. Om du känner dig osäker ska du rådgöra med styrelsen.

Fastighetsskötaren kommer successivt att se efter och höja värmen i undercentralen när det behövs.

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur i lägenheten måste du omedelbart åtgärda det. Det gör du genom att som bostadsrättshavare eller hyresgäst kontakta Anticimex samt styrelsen. Föreningen har ett fullserviceavtal med Anticimex.

Om inget hjälper

Vår tekniske förvaltare kan tillkallas av både bostadsrättshavare och hyresgäster. Som bostadsrättshavare bör du dock tänka på att du själv står för de flesta kostnaderna.

Till sist vill vi bara påminna bostadsrättshavare om deras skyldighet att ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt för att täcka kostnader vid en eventuell vattenskada eller liknande.

Länkar

Info om Vasastan

Om Boende

Fastighetsägarna

Bostadsrättslagen