Föreningen Brf Smedjan 11

Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 (org. nr. 769604-3012) bildades år 1998.

Fastighetsbeteckningen är Stockholm Smedjan 11. Fastigheten upplåts med tomträtt till föreningen av Stockholm stad. Föreningen förvärvade tomträtten år 2001 av det allmännyttiga bostadsföretaget Familjebostäder. Parken som angränsar till Dalagatan sköts av Stockholm stad.

Husets byggår är runt år 1916 – 1918.

Renoveringar m m

 • Ommålning av fasaden cirka 1994.
 • Renovering av samtliga fönster 2003.
 • Byggnation av 14 bostadslägenheter i tidigare använt vindsutrymme 2003-2005. I samband därmed bl a installation av ny värmepanna och undercentral för vatten och värme, samt ommålning av takplåt.
 • Renovering av samtliga vädringsbalkonger 2004.
 • Trapphusrenovering innefattande målning, vissa snickeriarbeten samt byte av trapphusarmatur 2005.
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförd år 2006.
 • Radonmätning och energideklaration 2008.
 • Stämmobeslut 2005 om byte av samtliga avloppsstammar senast 2011; entreprenader har utförts 2005, 2006, 2007 och 2010-2011. Arbetet är slutfört. Föregående stambyte 1967.
 • Fönstermålning av samtliga fönster 2016.
 • Stamspolning år 2017.
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförd år 2017.
 • Målning av entrédörrar genomfört hösten år 2017.
 • Montering av taksäkerhet, renovering av skorstenar samt lagning och målning av takplåt år 2017.
 • Mindre fasadarbeten gjorda år 2018.
 • Målning av samtliga balkongräcken på våra gemensamma balkonger år 2018.
 • Energideklaration år 2018.
 • Installation av rörelsedektorer för belysning i samtliga trapphus år 2018.
 • Målning av fönster och dörrar på lokalerna ut mot Dalagatan år 2019.
 • Renovering/ombyggnation av källarlokal till uthyrningsbar kontors-/lagerlokal år 2019 (uthyrd från och med dec 2019)

 

 • Ventilationsrengöring i samtliga lägenheter och lokaler år 2020.
 • Målnings- och renoveringsarbeten i soprummet år 2020.
 • Nya tvättmaskiner + ett nytt torkskåp till tvättstugorna år 2020.
 • Installation av avgasare och magnetfilter till värmesystemet år 2020.
 • Översyn och lagning av sprikor i fasaden år 2021
 • Rensning och underhåll av takrännor år 2022
 • Modernisering av samtliga hissar år 2023
 • Byte och renovering av varmvattenväxlaren år 2023
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförd år 2023.
 • Översyn och uppgradring av brandskyddscentral i samtliga portar år 2023
 • Besiktning & underhåll fönster och dörrar år 2023; ett antal fönster och dörrar reparerades och målades.

Antal lägenheter

175 bostadslägenheter, varav 168 bostadsrätter och 7 hyresrätter fördelade på åtta trapphus (Dalagatan 86 A-H). 5 lokaler, varav samtliga är uthyrda. Tre av lokalerna är ut mot Dalagatan.

Tvättstugor

Tre stycken tvättstugor finns (Port B, D, E). Bokning görs vid varje tvättstuga.

Förråd

Källar- eller vindsförråd.

Garage eller parkeringsplats

Föreningen har ej tillgång till parkeringsplatser. Ansökan om boendeparkeringstillstånd görs hos Stockholms stad.

Balkonger

Två gemensamma balkonger finns i varje trappuppgång.

Kabel-TV och bredband

Fastigheten är ansluten till Tele 2 (fd Com Hem). Föreningen har gruppavtal för bredband med Tele2. Bostadsrättshavare och hyresgäster tecknar separata TV-abonnemang med Tele2.

Lägenhetsyta och andelstal

Framgår av respektive upplåtelseavtal, uppgift kan även erhållas från föreningens ekonomiska förvaltare. Notera att ytan baseras på uppgifter från föregående tomträttshavare Familjebostäder.

Förmögenhetsvärde och årsredovisning

Uppgift om förmögenhetsvärde tillhandahålls av föreningens ekonomiska förvaltare. Föreningens årsredovisningar finns tillgängliga på sidan ”Ekonomi”.

Trädgårdsskötsel och städdagar

Planteringar och annan löpande trädgårdsskötsel bl a på bakgården sköts av en grupp trädgårdsintresserade bostadsrättshavare och hyresgäster (”Trädgårdsgruppen”). Varje vår och höst kallas samtliga bostadsrättshavare till en separat städdag av bakgården och husets allmänna utrymmen.

Extranycklar och portkod

För extranycklar kontaktas CEMI (teknisk förvaltare), se kontaktuppgifter under Kontakt/Felanmälan. Portkoden är avstängd senare kvällar och nätter, portarna kan då enbart öppnas med nyckel och blipp.

Övrigt

I övrigt hänvisas till föreningens styrelse eller ekonomiska förvaltare. Kontaktuppgifter, se sidan ”Kontakt/Felanmälan”.