Brandskyddsregler för Brf Smedjan 11

Ta gärna del av dessa tips och råd från Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB)!

Allmänna utrymmen

Ingenting får förvaras eller placeras i de allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan och källargångar. Trappuppgångarna är utrymningsvägar och dessa skall hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning.

Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får inte ställas upp eller blockeras.

Personliga dörrmattor och annan personlig egendom

Ingen lös personlig egendom ska förvaras i trapphuset och de gemensamma utrymmena eftersom dessa kan vid brand medföra utveckling av tjock och giftig rök i våra gemensamma utrymningsvägar.

El-installationer

Blinkande lysrör är en vanlig anledning till brand. Om du upptäcker detta i allmänna utrymmen så gör omgående en felanmälan till vår felanmälan/tekniske förvaltare.

Elinstallationer i lägenheten skall vara fackmannamässigt utförda.

Tobaksrökning/öppen eld

Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen inomhus. Ta hänsyn till de andra boende om du röker på balkongen, innergården eller på vädringsbalkongerna och lämna inga fimpar efter dig.

Barnvagnar

Barnvagnar får absolut inte vara uppställda i trappuppgångar, likaså gäller större barnleksaker.

Cyklar

Cyklar får inte förvaras i trappuppgångar. Dessa skall ställas i något av våra två cykelrum.

Brandvarnare i lägenheten

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och lägenhetsinnehavaren ansvarar för underhållet på denna såsom batteribyte och kontroll.

Smart tips – få påminnelse att testa din brandvarnare via MSB: här kan du beställa SMS som påminnelse .

Det är också en god idé att ha en brand- eller pulversläckare hemma utfall olyckan är framme. Det är också bra att ha en brandfilt i köket.

Förvaring av brandfarliga varor

Exempel på brandfarliga varor är t ex t-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, sprayburkar. Brandfarliga varor ska förvaras enligt nedan:

Lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Källarförråd: Ingen förvaring får ske överhuvudtaget.

Balkonger

Det är absolut förbjudet att använda kol-,gasol- och elgrillar eller tända öppen eld på balkongerna. Under sommarmånaderna ställer föreningen upp en bra grill på innergården till alla boendes förfogande.