Brf Smedjan 11 antog nya stadgar hösten 2017 på två efterföljande stämmor. Stadgarna som är Fastighetsägarnas standard-stadgar hittar du här:

Stadgar Brf Smedjan 11 (171023)