Extra föreningsstämma januari 2020

Protokoll

Protokoll extrastämma 2020-01-20

Kallelse

Kallelese extrastämma 2020

Ordinarie föreningsstämma maj 2019

Protokoll

Protokoll Årsstämma 2019

Kallelse

Kallelese årsstämma 2019

Bilagor till kallelse

Årsredovisning 2018 med Revisionsberättelse

Ordinarie föreningsstämma maj 2018

Protokoll

Protokoll Årsstämma 2018

Kallelse

Kallelese årsstämma 2018

Bilagor till kallelse

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelsen finns längst bak i årsredovisningen 2017 (som nås via länken ovan).

Extra föreningsstämma oktober 2017

Protokoll

Protokoll Extrastämma Oktober 2017

Kallelse

Kallelese extrastämma 2017

Bilagor till kallelse

Bilaga 1 – Förslag till förändring av stadgar

Bilaga 2 – Beslut om bredbandslösning

Ordinarie föreningsstämma maj 2017

Protokoll

Protokoll Föreningsstämma maj 2017

Kallelse

Kallelse årsstämma 2017

Bilaga till kallelse

Bilaga 3 – Förslag till förändring av stadgar

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse till årsredovisning 2016

Ordinarie föreningsstämma maj 2016

Protokoll

Protokoll Föreningsstämma Maj 2016

Bilagor

Årsredovisning för BRF Smedjan11 2015

Revisorns berättelse Smedjan 11 2016

Ordinarie föreningsstämma maj 2015

Protokoll

Protokoll ordinarie Stämma Smedjan 11 -2015 (PDF)

Bilagor

Årsredovisning-signerat-2015 (PDF)